turob bureausurduruakademibuton-290

GREENING HOTELS SERTİFİKASI

STANDARTLARI NELERDİR?

Greening Hotels (Yeşillenen Oteller) Sertifikası almak için aday tesisler dört temel alan üzerinden değerlendirilmektedir:

1) Enerji Yönetimi
2) Su Yönetimi
3) İç Hava Kalitesinin Arttırılması
4) Atık Azaltımı ve Geri Dönüşüm

Bu 4 ana alan, otellerin lobi ve açık alanlarında, odalarında, yemekhane ve çamaşırhanelerinde, ofis alanlarında ve ofis operasyonlarında birbirinden farklı onlarca kriter üzerinden değerlendirilmekte ve bu değerlendirmeden başarıyla geçen otellere “Greening Hotels” sertifikası verilmektedir. Kontrol Listesinde yer alan toplam kriterlerin tesis bünyesinde yer alması üzerinden minimum başarı durumlarına göre, konaklama tesisleri sırasıyla Bronze (%60 başarı), Silver(%75 başarı) ve Gold (%90 başarı) “Yeşillenen Oteller” Belgesi almaya hak kazanmaktadır.
Belgenin geçerlilik süresi iki sene olup, bu sürenin sonrasında mevcut Greening Hotel Belgesini kullanmak isteyen otellerimiz, yarım günlük yenileme denetimi alarak belgelerini kullanmaya devam edebilmektedir.

cc5

Bir otelde enerji yönetiminin yapılabilmesi için öncelikle; enerji tüketimi ölçülmeli, enerji kaynakları açıkça belirtilmeli ve tüketimi azaltacak önlemler alınmalıdır. Aydınlatma sistemlerinin tasarruflu olması, akıllı aydınlatma sistemlerinin kullanılması, otel içerisinde güneş ışığından en fazla şekilde yararlanılması, ısıtma ve soğutma sistemlerinde israfı önleyici yöntemler benimsenmesi ve kurulması gibi önlemler değerlendirilir. Aynı zamanda kendi enerjisini üretebilen, en azından kullandığı enerjinin bir kısmını bu yollarla sağlayan oteller bu konuda başarılı kabul edilir. Odalarda kullanılan elektronik aletlerin (klima, mini bar) A sınıfı olmasına özen gösterilmelidir. Konaklayan misafirlerin de enerji tasarrufu ile ilgili bilinçlendirilmeleri amaçlar arasındadır. Greening Hotel Sertifikası sahibi oteller, sürdürülebilirlik bilincini geliştirme konusunda enerji yönetimi konusunda aldıkları önlemler ile de sektörde önderlik yaparlar.

cc2

Otellerin enerji tasarrufunda iç hava kalitesinin yüksek tutulması bir Greening Hotels Sertifikası’nın önemli kriterlerinden biridir. Çevreye duyarlı tesisi olmak için otellerin aynı zamanda temiz ve sağlıklı hava garanti etmeleri gerekmektedir. Otellerin iç ve dış mekân dizaynlarında yapılacak akıllıca atılımlar ile hava kalitesi kolayca yükseltilebilir. Sigara içilen ve içilmeyen odalar mümkünse birbirlerinden uzakta olmalı, giriş kapıları içeri toz almayacak şekilde tasarlanmalı ve lisanslı kuruluşlar tarafından havalandırma sistemlerinin periyodik temizliği yapılıyor olmalıdır. Aynı zamanda yatak ve halıların periyodik olarak temizlenmesi iç hava kalitesinin yüksek seviyede tutulmasını sağlar.

cc3

Modern hayatın bir gerçeği de dünyada her gün gittikçe büyüyen çöpler/atıklardır. Sürdürülebilir turizmin geleceği açısından geri dönüşüme özen gösterilmesi, katı atık oranlarının en aza indirilmesi ve ‘atık’ olarak görülen materyallerin mümkünse bir daha kullanımı hayati önem taşır. Atık yönetimi ve geri dönüşüm turizm sektöründe gittikçe önem kazanmakta ve geri dönüşüm adına yapılan atılımlar her sene daha fazla gelişmektedir. Otellerden beklenilenlerin başında geri dönüşüm kutuları ile müşterileri geri dönüşüme yönlendirmeleri ve atık yönetimi konusunda aktif olmalarıdır. Müşterileri atık yönetimi konusunda bilgilendirici posterler asılması ve her odaya geri dönüşüm kutusu temin edilmesi gibi küçük adımlar önemlidir. Sürdürülebilir malzemeler ile üretilmiş mobilyalar, duvar kâğıtları, atılacak malzemelerin hayır kurumlarına bağışlanması ya da ikinci el dükkânlarına satılması gibi önlemler atık azaltımı konusunda büyük gelişmeler sağlar.

cc4

Gün geçtikçe daha da değerlenen bir kaynak olan suyun korunması ve en tasarruflu şekilde kullanılması sürdürülebilir turizmin gerçekleştirilebilmesi için önceliklidir. Otellerde su yönetimi için; su tüketimini azaltıcı yöntemler benimsenmeli, su kaynakları tasarruflu kullanılmalı ve otel yönetimince tasarrufa öncelik verilmelidir. Tuvaletlerde su tasarrufu sağlayan ekipmanların kullanımı, duş süresince kullanılan suyun en aza indirilmesi, yağmur suyu geri dönüştürme sistemleri, susuz pisuarların eski modellerle değiştirilmesi gibi bazı yöntemlerle su yönetimini en iyi seviyeye çekilebilir. Atık suların, eğer mümkünse su arıtma tesislerine yollanması ve her sene harcanan su miktarının kaydedilip analiz edilmesi ile su tasarrufu her sene geliştirilebilir. Yeşillenen Oteller, su yönetimi için süregelen bir gelişim yapmalı ve her sene daha da iyiye giden su yönetim politikaları belirlemeleridir.
Top